Yasal Haklar

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

It'sBEAUTICOOL.com internet sitesine girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet hiçbir zarardan Niş Kozmetik, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. Niş Kozmetik , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması durumunda ve hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Niş Kozmetik, dilediği zaman ve herhangi birinin izin ya da onayına tabi olmaksızın, öz iradesi ile Site’nin kullanımına ara verebileceği gibi Site’nin kullanımını tamamen de sona erdirebilir. Bunun gibi Niş Kozmetik dilediği zaman bildirimde bulunmaksızın Site’nin içeriğini her ayrıntıda değiştirebilme hakkını da saklı tutmaktadır. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
Site’de yer alan her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça Niş Kozmetik’e aittir. İzinsiz kullanımların yasa dışı kullanım niteliği taşıyacağını ve ilgililer hakkında Niş Kozmetik tarafından yasal işlem başlatılabileceğini dikkate alınız.

Niş Kozmetik’in, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresine, e-posta adresine, sabit ve mobil telefon hatlarına ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla  iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla  ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Niş Kozmetik' in kendisine yönelik yukarıda belirtilen şekilde iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
Niş Kozmetik, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Bu internet sitesi Niş Kozmetik’ in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Niş Kozmetik, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
Niş Kozmetik bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim,  www.itsbeauticool.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruması altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.Niş Kozmetik’ in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
Site’ye ilişkin kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenmiş olan ve Niş Kozmetik tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında, Niş Kozmetik hesabının kullanıcı tarafından gerek Niş Kozmetik’ i gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Niş Kozmetik' in ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Niş Kozmetik, kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir. Bu nedenle bu hükme aykırı şekilde kullanıcı tarafından işlemlerde bulunulması halinde, kullanıcının hesabı, kuponları da dahil olmak üzere süresiz ve tek taraflı olarak başkaca bir sebep göstermeye gerek olmaksızın sona erdirilir. Niş Kozmetik' in bu yüzden uğrayacağı zararlara karşılık her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.İşbu internet sitesine ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, internet sitesinin ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak siteye erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir. Niş Kozmetik işbu internet sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı, işbu internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. Niş Kozmetik, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade eder. Bu sebepler Niş Kozmetik, kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.